Công ty Tài chính quốc tế Trung Quốc dự báo, nước này sẽ vượt Mỹ để trở thành nước nhập khẩu lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

VIDEO LIÊN QUAN