Cảnh sát tại Nội Mông- Trung Quốc vừa bắt giữ và thẩm vấn 2 giáo viên có hành động bạo hành trẻ em.Camera giám sát đã ghi lại được hành động cảnh 2 đối tượng đánh và đạp liên tiếp vào người các em.

VIDEO LIÊN QUAN