Hai xà lan, hệ thống cần cẩu 500 tấn cùng nhiều thiếu bị hiện đại đã được sử dụng để trục vớt nhịp cầu Ghềnh bị sập. Do dòng nước chảy siết, lòng sông nhiều đá sỏi nên công tác định vị các thiết bị gặp nhiều khó khăn. Dự kiến công tác trục vớt sẽ hoàn tất sau 7 ngày tiến hành.

VIDEO LIÊN QUAN