Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý tổ chức thêm một cuộc đàm phán mới tại tòa nhà Tongil, thuộc lãnh thổ của Triều Tiên trong làng Bàn Môn Điếm vào ngày 15-1 tới.

VIDEO LIÊN QUAN