Ngày 7/1, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định về việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng sau khi Chính phủ đồng ý cho Công ty TNHH GrabTaxi triển khai thí với xe chở khách dưới 9 chỗ hồi tháng 10/2015. Việc thí điểm được thực hiện từ nay đến 2018 tại 5 địa phương là Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative