Một con đường dài chưa đến 1km nhưng có tới 4 dự án thi công cùng lúc và kéo dài suốt cả năm qua khiến cho cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative