UBND TP.HCM vừa ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó mỗi dự án khởi nghiệp được hỗ trợ mức kinh phí tối đa 2 tỷ đồng.

VIDEO LIÊN QUAN