Nghịch lý trong việc xây dựng trường học thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng một số trường học tại TP. HCM đang dẫn đến tình trạng một số trường quá tải, một số trường lại vắng bóng học sinh.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative