Một công trình chậm tiến độ ở TP Hồ Chí Minh, chờ đợi suốt 5 năm, hàng trăm người dân gửi đơn cầu cứu bí thư Đinh La Thăng và chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

VIDEO LIÊN QUAN