Bộ Công an vừa ra thông báo lần hai và cũng là lần cuối kêu gọi các cá nhân bị hại trong vụ lừa đảo nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tới trình báo.

VIDEO LIÊN QUAN