Đầu năm sau, hành vi tàng trữ, buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị xử lý hình sự. Vì vậy vài tháng gần đây các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu đang tận dụng những tháng cuối năm để nhập lậu thuốc

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative