Tại huyện miền núi tỉnh An Giang, một thầy lang tự xưng có thể chữa được tất cả loại bệnh kể cả bệnh ung thư chỉ bằng cách tiêm thuốc thực ra là thuốc nấu từ lá cây quen thuộc, trong khi vị thầy lang này không hề có chứng chỉ hành nghề và liên tục bị chính quyền địa phương nhắc nhở suốt một năm qua

VIDEO LIÊN QUAN