Chậm nhất đến hết 12/8, cầu Nặm Păm ở Mường La phải hoàn thành gia cố 2 đầu cầu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và công tác cứu trợ các xã, bản...

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative