Thời trang lông thú mỗi năm thu về doanh thu 13 tỉ USD tuy nhiên thường xuyên bị lên án bởi tính vô nhân đạo với động vật. Nhưng dự báo sắp tới đây thời trang lông thú nhân tạo sẽ lên ngôi nhờ nhiều điểm ích lợi cho cả doanh nghiệp sản xuất và người mua sắm

VIDEO LIÊN QUAN