Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, thâm nhập thực tế, phóng viên VTV đã có những hình ảnh đầu tiên, cho thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, đang diễn ra tại một công ty "sản xuất xúc xích tiệt trùng" tại Thái Bình.

VIDEO LIÊN QUAN