Đã có hơn 130 thủ tục hành chính ở tỉnh Quảng Ninh được giải quyết thông qua mạng Internet. Theo đó, người dân chỉ cần một máy tính nối mạng Internet, giờ đã có thể nộp và nhận nhiều loại thủ tục hành chính ngay tại nhà.

VIDEO LIÊN QUAN