Điều kiện là người vay sẽ phải ký vào các giấy tờ ủy quyền định đoạt hay sang tên ngôi nhà của mình cho người vay được xem như tài sản cầm cố. Sau khi trả xong các khoản vay, chủ tín dụng sẽ làm thủ tục trả lại nhà cho họ. Còn nếu không trả được, nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của tổ chức cho vay. Thực tế, không ít người đã mất nhà khi tham gia vào giao dịch kiểu này

VIDEO LIÊN QUAN