Evan Le (5 tuổi) được xem là một hiện tượng âm nhạc, một thần đồng piano. Tên tuổi em đang làm chao đảo không chỉ người Mỹ gốc Việt mà còn đông đảo người Mỹ.

VIDEO LIÊN QUAN