Theo quy định mới, bất kỳ chủ lao động nào sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy tờ sẽ phải nộp phạt lên đến 800.000 Baht (khoảng 531 triệu VND).

VIDEO LIÊN QUAN