Tuần duyên Argentina cho hay đã nã súng bắn chìm một tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của nước này.

VIDEO LIÊN QUAN