Bão số 7 khi lên đến Quảng Tây (Trung Quốc) đã suy yếu thành vùng thấp, tuy nhiên vào lúc 1h (20/10) bão Haima từ Philippines đã bắt đầu di chuyển từ biển Đông tiến về phía Trung Quốc và ít nhiều ảnh hưởng đến vùng biển nước ta.

VIDEO LIÊN QUAN