Để hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Bộ LĐ-TBXH có đề xuất đáng chú ý là mở tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.

VIDEO LIÊN QUAN