Tình trạng sạt lở xảy ra thường xuyên tại Yên Bái đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong cuộc sống sinh hoạt và sản xuất. Mọi lực lượng luôn sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn và tiếp tục ổn định cuộc sống, tuy nhiên khó khăn vẫn bao trùm lấy người dân.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative