Chiếc sà lan chở cát mang BKS: ĐT-18866, trọng tải hàng trăm tấn, vừa lấy cát và trên đường chở đi tiêu thụ khi đến khu vực bến đò Vĩnh Xương thì bất ngờ bị gãy cúp phần giữa.

VIDEO LIÊN QUAN