Vào năm 2050, rác thải bằng nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn cá, theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN