Luật sửa đổi được thông qua quy định việc từ bỏ sự kiểm soát của Israel đối với bất cứ phần đất nào thuộc Jerusalem phải được sự chấp thuận của đại đa số tại Quốc hội.

VIDEO LIÊN QUAN