Từ ngày 10/ 1 đến ngày mùng 3/ 2/ 2016 Tỉnh Quảng Trị tổ chức bán hàng lưu động và đưa hàng hóa bình ổn giá thương hiệu Việt Nam cung ứng cho đồng bào dân tộc.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative