Khu công nghiệp Gián Khẩu được đầu tư xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung gần 400 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đưa vào vận hành gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative