Đã có không biết bao nhiêu em nhỏ bị ngược đãi, bao hành dã man, đã có những hành động "thú tính" khiến chúng ta phải ghê sợ từ những người được gắn mác "người lớn".

VIDEO LIÊN QUAN