Nếu chỉ nhìn vào những sai lầm sau thất bại của ĐTVN, chúng ta chỉ cảm thấy bi quan. Điều quan trọng là hãy nhớ kỹ những bài học ngày hôm nay, cố gắng để không mắc lại những sai lầm đáng tiếc đó mỗi khi bước ra sân.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative