Chưa có con số chính thức nào từ phía BKAV về doanh thu của Bphone 1. Tuy nhiên, trên nhiều mặt báo khi nhìn lại đều cho rằng phiên bản này là một sự thất bại. Hôm nay 8/8, một lần nữa cả thị trường lại đang ngóng chờ sự kiện ra mắt Bphone 2. Năm nay, sự kiện ra mắt phiên bản 2 của Bphone có vẻ như gây bớt ồn ào dư luận hơn so với lần đầu tiên.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative