Phải nhanh chóng tái thiết sau bão để ổn định đời sống của người dân là yêu cầu cấp bách hàng đầu sau bão. Tuy nhiên nhiều tỉnh miền biển đang gặp khó khăn trong tái thiết khi bão đã lấy đi nguồn lực tài chính của nhiều gia đình, nhiều nơi khó phục hồi sản xuất sau khi 24000 lồng bè thủy sản bị lũ cuốn trôi

VIDEO LIÊN QUAN