Nhiều miệng cống, nắp hố ga ở TP.HCM hiện nay tiêu thoát một xô nước còn khó chưa nói đến khi mưa lớn, bởi những miệng cống này đã bị rác thải lấp kín.

VIDEO LIÊN QUAN