Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tiếp đón bằng bài hát nổi tiếng nhưng có phần kỳ lạ "pen-pineapple-apple-pen" trong chuyến thăm Nhật Bản vào tuần tới.

VIDEO LIÊN QUAN