Tạp chí Time đã công bố Nhân vật của năm 2017, đó không phải một cá nhân mà là một tập thể những người gọi là Silence Breakers (Những người phá vỡ sự im lặng) khi đã dũng cảm đứng lên tố cáo nạn quấy rối tình dục trong nhiều lĩnh vực.

VIDEO LIÊN QUAN