Theo Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative