Tỉ lệ người Việt sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin khách sạn và tour du lịch là 48%, trong khi đó con số này ở người Mỹ chỉ là 18%

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative