Ở những nơi có tư tưởng trọng nam khinh nữ như Ấn Độ, việc một bé gái được sinh ra không chỉ là áp lực cho người phụ nữ mà còn là áp lực với chính các em trước nguy cơ bị tước đi quyền sống bởi chính những người thân máu mủ ruột già.

VIDEO LIÊN QUAN