Biết tin Hương "phố" cùng chàng quý tử chơi ma tuý đá trước khi tai nạn, ông trùm thực sự giận dữ và sai Lương Bổng dạy cho Hương "phố" một bài học. Trong khi đó, tính mạng đứa con trai khác của ông là Lê Thành đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative