Trong tập 10 phim Người phán xử, Thế "chột" bắt đầu những mưu đồ nham hiểm và thâm độc nhằm vào Phan Thị mà nhân vật chính ông ta muốn khổ sở và đớn đau nhất không ai khác chính là ông trùm Phan Quân. Điểm yếu đầu tiên của Phan Quân mà Thế "chột" cùng đàn em nhắm tới rất dễ đoán. Đó chính là Phan Hải.

VIDEO LIÊN QUAN