Tại bang California (Mỹ), nhiều người dân chưa thể sơ tán và đang phải vật lộn để giữ an toàn cho ngôi nhà của họ trước giặc lửa.

VIDEO LIÊN QUAN