Tại HTX Nghêu Đất Mũi, hiện tượng nghêu chết vẫn tiếp tục diễn ra. Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản Nam Sông Hậu đánh giá sơ bộ nguyên nhân nghêu chết do đã sống trong môi trường bất lợi thời gian dài.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative