Kiểm tra ma tuý có thể sẽ là biện pháp bắt buộc được thực hiện tại tất cả các trường học ở Liên bang Nga trong thời gian tới đây.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative