Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, nếu tới hạn mà doanh nghiệp không công bố thông tin thì các bộ, ngành, địa phương phải công khai tên các doanh nghiệp này rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative