Tổng thống Duterte và Tổng thống Trump khẳng định lại cam kết duy trì các nguyên tắc: tự do hàng hải, tự do hàng không và tự kiềm chế trong khu vực.

VIDEO LIÊN QUAN