Ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lo ngại về những rủi ro mà đồng tiền ảo có thể tạo ra như bị sử dụng vào các mục đích phi pháp và gây thiệt hại cho người đầu tư.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative