Gần đây, trên Internet đang nở rộ những trang web và trang mạng xã hội buôn bán tiền giả. Nhưng trang này đưa ra những lời chào mời như: "giống tiền thật 99%", "bán tiền giả không cọc, uy tín, chất lượng, tạo niềm tin".

VIDEO LIÊN QUAN