Tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, do nước lũ rút rất chậm nên nhiều khu dân cư với hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị cô lập.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative