Đợt mưa lần này tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, lũ trên các sông có khả năng sẽ lại lên kéo dài tình trạng ngập lụt, đặc biệt là tại tỉnh Bình Định.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative