Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ gây mưa rải rác. Trong ngày và đêm nay dự báo không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, nhiệt độ dưới 12 độ C.

VIDEO LIÊN QUAN